Pulci

  • Pulci jsou vlčata a světlušky ve věku od 6 let do asi 10 let.
  • Přes školní rok máme pravidelně schůzky.
  • Chodíme na bazén, na výpravy, jezdíme na lodích, účastníme se celostátních akcí (ZVAS, Napříč Prahou přes 3 jezy).
  • Celý rok vyvrcholí letním táborem, který je buď stálý v podsadových stanech, nebo putovní na lodích po nějaké české řece.

Schůzky:

  • probíhají v pátek na naší klubovně
  • od 15:45 do 17:15

Pokřik:

Lulečtí pulci jsou velcí borci,

hned jak se probudí, skákají do vody,

plavou a pádlují, vody se nebojí.