Klubovna


Jihomoravský kraj nám roce 2018 umožnil realizaci projektu „Rozvoj skautského areálu v Lulči“. V jehož rámci jsme instalovali krbová kamna v nové místnosti v klubovně a vybudovali nový přístřešek před klubovnou v celkové hodnotě 125 514 Kč. Velice si ceníme toho, že se nám povedlo zapojit členskou základnu a příznivce skautingu do budování přístřešku.


Naše klubovna se nachází v areálu za kostelem sv. Isidora.

Možnost ubytování na klubovně:

– kapacita: asi 20 osob (spí se na zemi ve vlastních spacácích)

– vybavení: kuchyňka, WC, elektřina, pitná voda, topení (v kamnech), internet (wi-fi)

– kontakt: Karel Osolsobě (správce klubovny) – tel. 777143919, e-mail: osolsobe@tiscali.cz