O nás


POZOR: z důvodu naplnění kapacit nepřijímáme nové členy.


 


Jsme oddíl vodních skautů, který vznikl v roce 2004 v Lulči. Náš oddíl je součástí skautského střediska Vyškov. Naše činnost je pravidelná a je založena na mnohaletých zkušenostech a tradicích. Každý týden se děti schází na schůzkách a o některých víkendech vyrazíme na výlet do přírody – na den, ale i na tři. Tou hlavní událostí jsou letní tábory. Stálý tábor si samy stavíme na louce u řeky Jihlavy nedaleko obce Jamolice. Jednou za dva roky jezdíme na putovní tábor na českých řekách (Otava, Ohře…)

Náš oddíl se dělí na pulce – holky a kluky od 6 do 10 let a skauty a skautky – holky a kluky od 11 do 15 let.

Oddílový pokřik:

Rychlí, silní, chytří a bezva,

jsme vodní skauti Severní hvězda.

 

 

Co je skauting?

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – český skaut, z. s. sdružuje 57 840 dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS.